Assistència als partits i entrada al pavelló Antoni Roure

Per tal de complir les normatives Covid-19:
Només es permet l’entrada de dos acompanyants per jugador/a.
El club elabora un registre de totes les persones que accedeixen al pavelló per veure les competicions d’hoquei.
Les dades emmagatzemades, en aquest registre, només s’utilitzaran per a la traçabilitat de la Covid-19 i únicament es farà ús per sol·licitud de les autoritats sanitàries.
Per tal de poder accedir al recinte es demanarà la identificació de la persona per tal de comprovar la veracitat de les dades a portades.
Els seients es netejaran abans i després de cada partit, la distribució dels seients es farà observant les mesures de distanciament recomanades.
Els seients seran numerats i s’assignarà un a cada assistent, una vegada ocupat no es permetrà el canvi de seient.
Per tal de complir amb la norma de distanciament, no és permesa la mobilitat innecessària per dintre del pavelló.
En el cas dels menors d’edat, serà responsabilitat dels progenitors, o tutors en aquell moment, fer-los complir la normativa.

En cas d’incompliment es convidarà a abandonar el recinte.

Formularis per poder accedir al pavelló com a públic